Política Privacitat i Protecció dades.

idiomesLingua tracta les dades personals, facilitades directament pel propi interessat des de la nostra web o bé en el moment de contractar els nostres serveis, de forma confidencial.
Aquestes dades són exclusivament per gestionar a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis relacionats amb la nostra activitat que puguin ser del seu interès.

Podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, dirigint un escrit a info@idiomeslingua.com.