HORARIS  dels  CURSOS  i  REGLAMENT


Matins:

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 11 h.  

Dilluns i dimecres d'11 a 12,30 h.

Dimarts i dijous d'11 a 12,30 h.

Dilluns i dimecres d'11 a 1 h.

Dimarts i dijous d'11 a 1 h.

Tardes:

Dilluns i dimecres de 4 a 5,30 h.

Dimarts i dijous de 4 a 5,30 h.

Dilluns i dimecres de 4 a 6 h.

Dimarts i dijous de 4 a 6 h.

Dilluns i dimecres de 5,30 a 7 h.

Dimarts de 5,30 a 7 h.

Dimarts i dijous de 5,30 a 7 h.

Vespres:

Dilluns i dimecres de 7 a 8,30 h.

Dimarts i dijous de 7 a 8,30 h.


CONDICIONS  GENERALS  i  REGLAMENT :

-Descompte del 10% en germans.

-Una classe lectiva dura 80 o 105 minuts.

-Les mensualitats seran per mesos calendaris. 

-Tots els pagaments es realitzaran per avançat dins dels 5 primers dies de cada mes.

-Podrà donar-se de baixa del curs en qualsevol moment, comunicant-ho 10 dies abans.

-Si el nombre d’alumnes d’un grup quedés reduït a 1, l’escola es reserva el dret a reajustar o reduir l’horari.

-Observacions, reclamacions, canvis d’horari, s’hauran de tractar a l'oficina i no amb el professor.

-A la finalització de cada nivell, l’alumne obtindrà el Diploma corresponent al Curs realitzat.


CURSOS  PERSONALITZATS:

• Horari i freqüència acordada a l'inici. Les classes es podran anul•lar només 24 hores abans.

• Classes cancel•lades fora de termini o no assistència, no seran recuperables.

• Els cursos són intransferibles i no es farà el reemborsament de les quantitats abonades. 

• Validesa màxima del Curs de 6 mesos.