HORARIS  dels  CURSOS  i  Reglament


Matins:

Dimarts i dijous d'11 a 12,30 h.

Dilluns i dimecres d'11 a 1 h.

Dimarts i dijous d'11 a 1 h.

Tardes:

Dilluns i dimecres de 5 a 7 h.

Dimarts i dijous de 4 a 5,30 h.

Dilluns i dimecres de 5,30 a 7 h.

Dimarts i dijous de 5,30 a 7 h.

Vespres:

Dilluns i dimecres de 7 a 8,30 h.

Dimarts i dijous de 7 a 8,30 h.


CONDICIONS  GENERALS  i  REGLAMENT :

-Descompte del 10% en germans.

-Una classe lectiva de grup dura 80 minuts. Classe particular d'una hora dura 55 minuts. 

-Les mensualitats seran per mesos calendaris. 

-Tots els pagaments es realitzaran per avançat dins dels 5 primers dies de cada mes.

-Podrà donar-se de baixa del curs en qualsevol moment, comunicant-ho 10 dies abans.

-Si el nombre d’alumnes d’un grup quedés reduït a 1, l’escola es reserva el dret a reajustar o reduir l’horari.

-Observacions, reclamacions, canvis d’horari, s’hauran de tractar a l'oficina i no amb el professor. 

-Un cop conformada i abonada la inscripció, no es farà cap devolució.

-A la finalització de cada nivell, l’alumne obtindrà el Diploma corresponent al Curs realitzat.


CURSOS  PERSONALITZATS:

• Horari i freqüència acordada a l'inici. Les classes es podran anul•lar només 24 hores abans.

• Classes cancel•lades fora de termini o no assistència, no seran recuperables.

• Els cursos són intransferibles i no es farà el reemborsament de les quantitats abonades.  

• Durada màxima del curs 6 mesos.