La clau del nostre èxit ... és l’equip de professors natius i l'aplicació de les tècniques, personalitzades per un psicopedagog que configura les classes, segons els nostres 10 principis bàsics:

1. IMMERSIÓ. Professor natiu que utilitza el seu idioma. 

2. DIRECTE. Un idioma només s’aprèn parlant-lo. Participar directament del procés d’aprenentatge.

3. SIMPLE. S’aprèn a través d’exemples. L’exposició breu i la pràctica gran.

4. REFORÇ. Ser sempre positiu en la correcció.

5. PSICOLOGIA. Valorar les necessitats individuals per sentir-se còmode.

6. DIAGNOSTIC. Grups de nivells molt homogenis. 

7. PRÀCTICA. L'alumne parla tant como sigui possible i el professor el mínim.

8. PRODUCCIÓ. Rol play. Expressar opinions i utilitzar creativament el llenguatge.

9. CONSOLIDACIÓ. Exàmens i exercicis escrits com a deures.

10. MATERIAL DIDÀCTIC. Actualitzat i estructurat per nivells.


EQUIP DE PROFESSORS:

Xavi Riera Roy, Llicenciat en Psicologia i Ciències de l’Educació (U.A.B). Fundador i Director.

Mary Patsula, Llicenciada en Filologia Anglesa. English Teacher.

Madison Dixon, Teacher of English as a Foreign Language. 

Sandra López, Diplôme Supérieur Université de Lyon. Professeur de Français. 

Josefine Aispuro,  Teacher of English as a Foreign Language.

Michelle Anderson, English Teacher. Cambridge CELTA (Certificate Teaching English to Speakers Other Languages).  

Cary Pfister,  Deutschlehrerin als Fremdsprache. 

Neil Halley, Teacher of English as a Foreign Language. 

Davina Byrne, Teacher of English as a Foreign Language.  

John Stevens, Tufts University Boston. Engineer. English Teacher.