La clau del nostre èxit ... és l’equip de professors natius i l'aplicació de tècniques, personalitzades per un psicopedagog que configura les classes, segons els nostres 10 principis bàsics:

1. IMMERSIÓ. Professor natiu que utilitza el seu idioma. 

2. DIRECTE. Un idioma només s’aprèn parlant-lo. Participar directament del procés d’aprenentatge.

3. SIMPLE. S’aprèn a través d’exemples. L’exposició breu i la pràctica gran.

4. REFORÇ. Ser sempre positiu en la correcció.

5. PSICOLOGIA. Valorar les necessitats individuals per sentir-se còmode.

6. DIAGNOSTIC. Grups de nivells molt homogenis. 

7. PRÀCTICA. L'alumne parla tant como sigui possible i el professor el mínim.

8. PRODUCCIÓ. Rol play. Expressar opinions i utilitzar creativament el llenguatge.

9. CONSOLIDACIÓ. Exàmens i exercicis escrits com a deures.

10. MATERIAL DIDÀCTIC. Actualitzat i estructurat per nivells.EQUIP DE PROFESSORS:

Xavi Riera Roy, Llicenciat en Psicologia i Ciències de l’Educació (U.A.B). Director des de 1990.

Mary Patsula, Llicenciada en Filologia Anglesa. English Teacher. 

Mia Ricciardi, English Teaching Training College. Traductora.

Ally Núñez, Grau en Anglès (UdG). English Teacher.
Sandra López, Diplôme Supérieur Université de Lyon. Professeur de Français

Cary Pfister, Teaching English as a Foreign Language & Deutsch Lehrer. 

Neil Halley, Teaching English as a Foreign Language.

Davina Byrne, Teaching English as a Foreign Language.  

John Stevens, Tufts University Boston. Engineer. English Teacher.