La clau del nostre èxit...     

és l’equip de professors natius i l'aplicació de les tècniques, elaborades i personalitzades per un psicopedagog que configura les classes, segons els nostres 10 principis bàsics: 


1. IMMERSIÓ. Professor natiu que utilitza el seu idioma.

2. DIRECTE. Un idioma només s’aprèn parlant-lo. Cal participar directament del procés d’aprenentatge. 

3. SIMPLE. S’aprèn a través d’exemples. L’exposició breu i la pràctica gran. 

4. REFORÇ. Ser sempre positiu en la correcció. 

5. PSICOLOGIA. Valorar les necessitats individuals per sentir-se còmode. 

6. DIAGNOSTIC. Grups de nivells molt homogenis. 

7. PRÀCTICA. L'alumne parla tant como sigui possible i el professor el mínim. 

8. PRODUCCIÓ. Rol play. Expressar opinions i utilitzar creativament el llenguatge. 

9. CONSOLIDACIÓ. Exàmens i exercicis escrits com a deures. 

10. MATERIAL DIDÀCTIC. Actualitzat i estructurat per nivells.