La clau del nostre èxit ... és l’equip de professors natius i l'aplicació de tècniques, personalitzades per un psicopedagog que configura les classes, segons els nostres 10 principis bàsics:

1. IMMERSIÓ. Professor natiu que utilitza el seu idioma. 

2. DIRECTE. Un idioma només s’aprèn parlant-lo. Participar directament del procés d’aprenentatge.

3. SIMPLE. S’aprèn a través d’exemples. L’exposició breu i la pràctica gran.

4. REFORÇ. Ser sempre positiu en la correcció.

5. PSICOLOGIA. Valorar les necessitats individuals per sentir-se còmode.

6. DIAGNOSTIC. Grups de nivells molt homogenis. 

7. PRÀCTICA. L'alumne parla tant como sigui possible i el professor el mínim.

8. PRODUCCIÓ. Rol play. Expressar opinions i utilitzar creativament el llenguatge.

9. CONSOLIDACIÓ. Exàmens i exercicis escrits com a deures.

10. MATERIAL DIDÀCTIC. Actualitzat i estructurat per nivells.


EQUIP DE PROFESSORS:

Xavi Riera Roy, Llicenciat en Psicologia i Ciències de l’Educació (U.A.B). Director des de 1990.

Mia Ricciardi, Llicenciada Filologia Anglesa. English Teacher.

Mary Patsula, Llicenciada Filologia Anglesa. English Teacher.

Ally Núñez, Grau en Magisteri. English Teacher & Professeur de Français.

Cary Pfister, Teaching English as a Foreign Language & Deutsch Lehrer. 

Neil Halley, Teaching English as a Foreign Language.

Davina Byrne, Teaching English as a Foreign Language.  

Mary Schoen, Grau en Estudis Anglesos (U.A.B.). Linguistics in Limerik University. English Teacher.

John Stevens, Tufts University Boston. Engineer. English Teacher.