School  of  Languages 

des de 1990 inlingua blanes, ara som idiomesLingua, per que ens renovem i ens dediquem a l'ensenyament amb tota la nostra experiència i serietat.

* Cursos: Anglès, Francès, Espanyol, Català, Italià,  Alemany, Rus.

* Cursos en grup reduït màxim de 8 alumnes.

* Professors natius titulats.

* Material didàctic actualitzat i English online complementari.

* Con-validació del nivell de l'idioma segons el Marc Comú Europeu.

* Flexibilitat d'horaris : Cursos de 10 a 11,30 i d'11,30 a 1 matins;

de 4 a 5,30 i de 5,30 a 7 tardes; de 7 a 8,30 i de 8,30 a 10 vespres.

* Classes especials per a nens a la sortida de l'escola.

* Cursos Bonificables per a empreses.

* Cursos Personalitzats, one to one.

* Cursos Business English.

* Preparació i inscripció d'Exàmens oficials. Obtenció de Diplomes.

* Serveis lingüístics i traduccions.

 
 
 
 

C e r t i f i c a t s :


2jpg   cie_1jpg    logo_instituto_cervantespng  alliancefpng   udg_1jpg  dele-diploma-of-spanish-as-a-foreign-languagejpg